W parku majątku Chyliczki

Na przełomie XVIII i XIX w. majątkiem władał starosta piaseczyński Franciszek Ryx , któremu przypisuje się inicjatywę budowy dworku położonego w parku. Częstym gościem starosty był książę Józef Poniatowski. Jemu to budynek zawdzięcza popularną nazwę „Poniatówka”.

Majątek Chyliczki z powodu zadłużenia został zlicytowany w 1839 r. i po ośmiokrotnej zmianie właścicieli w ciągu półwiecza został nabyty w 1891 przez hrabinę Cecylię Plater-Zyberkównę.

Nowa właścicielka przeznaczyła obiekty majątku na żeńską Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego. W dworku zaś ,mieściły się pomieszczenia mieszkalne nauczycielek i uczennic placówki.