Ogród Botaniczny PAN w Powsinie

"Od początku rozwijano współpracę międzynarodową na szeroką skalę. Prowadzono badania naukowe nad gatunkami uprawnymi oraz rzadkimi i ginącymi. W latach 80. XX w. w Ogrodzie powstał największy na świecie bank genów żyta. Próbowano wyhodować odmiany łubinu jadalnego oraz nowe odmiany limby na obszary wielkoprzemysłowe. W 1992 r. stworzono unikatowy w skali Europy kriogeniczny bank nasion dla rodzimych gatunków flory naturalnej Polski, głównie roślin rzadkich (np. endemitów i reliktów),  chronionych i zagrożonych wymieraniem na naturalnych stanowiskach."

(źródło: https://ogrod-powsin.pl/serwis/o-nas/)